بایگانی ماهیانه: بهمن ۱۳۹۲

پوپش یکی از کاندیدهای برتر جشنواره وب ایران

0iwf-20-candidate-w

هیئت داوران فستیوال وب ایران، ۲۰ کاندیدای برتر در شاخه استارتاپ را معرفی کرد و سایت ساز پوپش یکی از ۲۰ سایت برتر معرفی شده توسط هیئت داوران فستیوال وب ایران می باشد . داوران تا تاریخ ۳۰ بهمن، از بین این ۲۰ کاندید یک سایت را به عنوان سایت برتر سال ۱۳۹۲ در این شاخه معرفی خواهند کرد.

لیست ۲۰ کاندید برتر ششمین جشنواره وب ایران در شاخه استارتاپ!

شما هنوز می توانید تا تاریخ ۳۰ بهمن در بخش آرا مردمی به پوپش رای بدهید.

صفحات نامحدود در پوپش

unlimmit-page

کاربرانی که بسته ۲ و ۳  سایت ساز پوپش را سفارش داده اند این امکان را خواهند داشت تا به صورت “نامحدود” در سایت خود صفحه ایجاد نمایند و همچنین تعداد صفحات برای کاربران بسته ۱ پوپش نیز به ۱۵ صفحه افزایش یافت.  این امکان جدید برای تمامی کاربران قابل استفاده خواهد بود.