بایگانی ماهیانه: آذر ۱۳۹۴

۱۷ روش رایگان عرضه کردن تجارت تان به بازار – قسمت دوم

17 روش رایگان عرضه کردن تجارت تان به بازار

معمولا کسب و کارهای کوچک نمی توانند از عهده ولخرجی های فروش که برندهای بزرگ انجام میدهند ، برآیند. بنابراین کسب و کارهای کوچک خودشان باید خلاق، مصمم باشند و مجبور باشند از عهده فروش برآیند. خبر خوب این است که شیوه های خرید و فروش مفید ی وجود دارد که اغلب برای تجارت تان بدون صرف هزینه، نتیجه خوبی دارد. ادامه مطلب