+ آیا برای پشتیبانی باید تماس تلفنی داشت ؟

خیر – شما میتوانید از بخش پشتیبانی در قسمت پنل مدیریت سایت خود اقدام به ایجاد درخواست پشتیبانی نمائید و آنرا ارسال نمائید.

Posted in: سایت ساز پوپش