+ دامنه در سیستم به چه صورت خواهد بود ؟

با خرید هر بسته، یک دامنه ir به مدت یک سال با نام انتخابی شما نیز به صورت رایگان در اختیار تان قرار خواهد گرفت ، اما اگر شما از دامنه دیگری استفاده می کنید، میتوانید پس از تنظیمِ DNS ها، ان را در سیستم ثبت کنید تا از همان دامنه قبلی استفاده کنید .شما همچنین میتوانید از دامنه های دیگری غیر ازIR استفاده نمایید .

در صورتی که شما دامنه ir  دارید می توانید از همان دامنه در سایت ساز پوپش استفاده کنید و پوپش آن را برای شما به مدت یک سال تمدید می کند.

Posted in: سایت ساز پوپش