+ میزان فضای میزبانی ایمیل چقدر است ؟

به همان میزان فضای هاست خریداری شده که در پنل های مختلف دارای میزان متفاوتی میباشد فضای پست الکترونیک نیز برای شما فعال خواهدشد .

Posted in: سایت ساز پوپش